То може да бъде интересно:

Demon - Избрани диаманти

Фантастични обекти също: